Twirlen

Twirling is ontstaan uit een vechtsport die op de Samoa-eilanden populair was en waarbij attributen zoals zwaarden, stokken en messen werden gebruikt. Aangenomen wordt dat onderdelen van deze traditie zijn overgewaaid naar het leger. Door ronddraaiende bewegingen te maken met zijn geweer gaf de leider van het militaire korps tijdens parades commando's aan zijn manschappen. Dat gebruik werd na de Tweede Wereldoorlog overgenomen door drum-majors van marchingbands, die met hun dirigeerstok twirls uitvoerden. Zo ontstonden ook de majorettengroepen die marcherend en in danspassen op muziek van het fanfarekorps jongleerden met hun baton.
 
Vanaf 1975 ontwikkelde twirling zich in Nederland echter steeds meer tot een sport. Terwijl de bewegingen bij majorettes meer gebaseerd zijn op dansvormen en exerceren, is twirlen meer een combinatie van ritmische gymnastiek en turnen.
 
Twirlen is een sport die altijd interessant blijft, op welke leeftijd dan ook. Door telkens nieuwe technieken en combinaties toe te passen, liggen er altijd uitdagingen. Twirlen is niet voor het muziekkorps uitlopen, zoals veel mensen nog steeds denken. Twirlers zie je niet op straat, maar in een sporthal, twirlen is topsport.  
 
Op de internationale ladder neemt Nederland een prominente plaats in. In Europa staat Nederland meestal bovenaan
in de ranglijst, op wereldniveau wordt de eerste plaats nog steeds ingenomen door Amerika.