Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 
Joke Kolthof, voorzitter
Maria Scholten, secretaris
Hans Borg, penningmeester
Sacha ter Schure, algemeen bestuurslid
vacature, algemeen bestuurslid
 
U kunt contact opnemen met het bestuur via de secretaris, tel.nr. 0561-452038 of
via het e-mailadres:  oldemarkterfanfare@hotmail.com