De geschiedenis van Oldemarkter Fanfare

Het verhaal gaat, dat op een herfstavond in oktober 1905 elf mensen bij elkaar kwamen om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een muziekvereniging in Oldemarkt op te richten. Oprichters waren de heren G. Kraak, E. Brouwer, J. Petersen, A. Brouwer, J. Mulder, D. Stormer, J. Brouwer, J. Bron, R. Jongschaap. G. Bosscha en J. Klarenberg.
Deze elf stonden aan de wieg van de nu al ruim 105-jarige vereniging.
De behoefte aan muzikale ontspanning op het platteland werd onderkend en daarmee de basis gelegd van de huidige Oldemarkter Fanfare. Men ging aan de slag en na enig rekenwerk kwam men tot de conclusie, dat men ongeveer tweehonderd gulden nodig had om instrumenten aan te schaffen, voor die tijd een kapitale som.
De eerste dirigent was Jan van Kerkvoorde, tevens componist. Er werd in die tijd gerepeteerd in de open lucht en het enige "uniforme" bestond de eerste jaren uit een pet.
 
                                                      
 
Op de ledenvergadering in 1965 werden de eerste schreden gezet voor de oprichting van een drumband. Een drumband zou een grote steun voor de vereniging kunnen zijn, vooral met het marcheren. Er werd gesproken over het zoeken van donateurs om de oprichting rond te krijgen.
De oprichting werd een feit mede dankzij het enthousiasme van de heer Piebenga, hij werd tevens de eerste instructeur.
 
Om de vereniging compleet te maken werd in 1970 een majorettenpeloton aan de vereniging toegevoegd. Karel Jager was op dat moment instructeur van de drumband en werd ook instructeur van de majorettengroep.